Jak vybrat správnou vertikální vrtačku pro Vaše podnikání?

Nabídka vertikálních vrtaček pro opracování plochého skla je velmi široká. Vybírat lze od jednoduchých, kompaktních a cenově dostupných až po centra s vysokou mírou automatizace s uplatněním konceptu Průmysl 4.0. A to může být problém při rozhodnutí, který typ stroje bude nejvhodnější pro Vaše podnikání. 

Zde jsou 3 hlavní faktory, které je třeba zvažovat při výběru vertikální vrtačky. 

Cena vertikálních vrtaček

Cena investice je pro většinu oborů nejdůležitějším hlediskem. Ceny nakupovaného strojního vybavení jsou napříč spektrem oborů vysoké a na nákup se musí vynaložit významná částka.  Současně by bylo krátkozraké řídit se jen cenou. Bude důležité věnovat pozornost návratnosti investice vztažené k životnosti stroje. Dražší stroj může mít lepší návratnost investice, pokud lze vrtat rychleji a přesněji. Důležitou součástí ceny je cena za údržbu a opravy. Stroj, který nevyžaduje složitou údržbu a opravy bude z dlouhodobého hlediska nákladů levnější, ale to může znamenat vyšší vstupní náklady. Je důležité stanovit si rozpočet, který bude možné změnit, pokud do hry vstoupí další faktory. 

Konstrukce a velikost

V závislosti na velikosti dílny, stejně jako na velikosti výrobků určíte, jak velký stroj potřebujete. Bohužel ne vždy se kryjí potřeby s možnostmi.  Ještě je tu možnost dohodnout se na zákaznickém provedení, které může přinést lepší řešení. Také existují kompaktní vertikální vrtačky, které lze do jisté míry přizpůsobit Vašim požadavkům.

Automatizace

Tak jak se sklářský průmysl přibližuje myšlence Průmysl 4.0 stále více strojů se zaměřuje na automatizaci a propojení se s ostatními stroji v sítí Internet. Jsou k dispozici důležité nástroje výrazně ovlivňující údržbu a opravy. Samozřejmě takové možnosti výrazně ovlivňují cenu, a to nemusí být vhodné pro menší provozy.  Pro konečné rozhodnutí o nákupu vertikální vrtačky je důležité mj. určit, zda je automatizace naprosto nezbytná. 

Je jedno, jaké máte požadavky na vertikální vrtačku. Prodejní tým Matodi USA je nápomocen poskytnout součinnost při výběr toho nejvhodnějšího řešení z pohledu ceny, konstrukce a automatizace pro Vaše podnikání z portfolia vrtaček ŠULÁK nebo NEPTUN.

Konec citace příspěvku Steva Whita.  

Samozřejmě i prodejní tým Šulák je zde, aby hledal ta nejlepší řešení.