Produkty

Pro výrobu strojních komponentů využívá firma výkonná CNC obráběcí centra, aby byla vždy dosažena požadovaná stálá přesnost, kvalita a objem výroby. Pro vyšší výrobní kapacitu využívá firma SULAK outsourcing vysoce technologicky vyspělých firem, které jsou zárukou jakosti a spolehlivosti.

Každý z výrobků, který opouští brány závodu, je praktickým výsledkem synergie všech zaměstnanců. Vnitřní klima společnosti je vytvářeno tak, aby inspirovalo pracovníky k maximálnímu přínosu pro firmu a zákazníka. Originalita a kreativita je vždy a všemi oceňována.

Chcete se nás na něco zeptat?