Prášková nebo polyuretanová?

To byla otázka, na kterou jsme si museli odpovědět v raných dobách firmy ŠULÁK.

Polyuretanová barva je náročná na přípravu povrchu. Vyžaduje nanesení vícesložkového tmelu a stříkání ve více vrstvách. To znamená delší čas na provedení antikorozní ochrany a vyšší náklady na laky a tmely.

Prášková barva je aplikována rychle. Díl se chvilku ohřeje v peci a je hotovo. Druhý den už se může montovat.

Jenže jaká bude životnost vrstvy polyuretanové a práškové barvy? Vydrží obě stejné mechanické a chemické namáhání? Část konstrukce je trvale ve styku s vodou. Stroj je navíc nutné často čistit, aby se na důležitých částech neusazovala vrstva vody se skelným prachem.

Při rozhodování jsme čerpali z různých zdrojů, ale hlavně jsme dali na zkušenosti z praxe. Zde jsou jen dva příklady:

Polyuretanové

Pokud je u nátěrové hmoty přívlastek polyuretanová, znamená to, že obsahuje plasty (polymery), které dodají hmotám zajímavé vlastnosti. Především vysokou odolnost ke všem vnějším vlivům. Tyto nátěrové hmoty se používají na velmi namáhané dřevěné i želené konstrukce vystavené odírání.

Práškové

Podobají se prášku, protože neobsahují žádná rozpouštědla, nýbrž jsou směsí syntetických pryskyřic, plniv, pigmentů a dalších přísad. Na ošetřovaný podklad se nanášejí souvislým stříkáním, zpravidla v jedné vrstvě, a poté se vypalují při teplotách kolem 200 °C.

Zdroj: ireceptar.cz

Prášková barva je jednovrstvá technologie s tepelným vytvrzením výsledného filmu.  Z toho plyne poměrně vysoká náklonnost k odlupování celé vrstvy. Proto je na podvozek auta, který je ve styku s létajícími kameny atd., příliš tvrdý a při jakémkoli mechanickém poškození jde pryč většinou celá krycí vrstva, a pak se okamžitě objeví holý kov, který samozřejmě rezne.

Zdroj: iveteran.cz

Stroje značky SULAK vydrží být extrémně dlouho plně funkční také díky velmi kvalitní povrchové úpravě.