Údržba vřetene a vrtáku

Pravidelnou údržbou vřetene a vrtáků prodloužíte jejich životnost 

Co poškodí vrtací vřeteno?

– necháte-li u starších modelů vrtaček zasunutý přední/zadní vrták v tabuli skla a posunete podpěru skla nahoru dojde k ohnutí hřídele rotoru případně i utržení patek motoru.

– narazíte-li se sklem do vrtáku při posouvání skla po podpěrných kladkách.

– působíte-li enormní sílou na vřeteno při povolování vrtáku

– necháte-li zanést vřetena vodním kamenem

Prevence/ Údržba.  

Po dovrtání každé díry je nezbytné přesunout páku do střední polohy a zajistit kolíkem. 

Vrták neutahujte rázem, ale plynulou klidnou silou. Při správném dotažení dosedne kužel vrtáku do sedla vřetene po celém obvodu bez vůle. 

Nespouštějte vrtací motory s nedostatečně utaženým vrtákem. Nedotažené vrtáky  se automaticky dotáhnou velkým rázem v okamžiku, kdy se dotknou vrtaného skla. Takto utažený vrták je velmi obtížné následně povolit.

Naneste a pravidelně obnovujte tenkou vrstvu tuku na závitech a sedle vrtáků i vřeten.

Vyměňte těsnění v hlavičkách přívodu vody, pokud se objeví kapky vody na  kontrolním vývodu.  Patka vlisovaná do osy rotoru se nemění. Pouze stykovou plochu zaleštěte.

Při pravidelné velké údržbě motorů vyměňte těsnění a podle stavu opotřebení i ložiska. 

Zjištění závady.

Na vrtacím motoru jsou patrné vibrace při chodu na prázdno i při vrtání. Vrták hází po obvodu. Pro zjištění míry poškození vyšroubujte vrták a prověřte, zda není deformováno vřeteno a/nebo prohnutá hřídel motoru. 

Zkontrolujte míru poškození na utahovacích ploškách, zda nebrání řádnému dosednutí kuželových ploch vrtáku a pouzdra. 

Zkontrolujte, zda je sedlo kužele a závit na vřeteni čistý. 

Odstranění závady. 

Podle míry poškození buď šetrně odstraňte nákvěty vodního kamene a skelného písku nebo vyměňte pouzdro vřetene, rotor případně při velkém poškození celý motor. 

.