Vrtání díry o průměru 70 mm na vrtačce VTS 02 F

Ani na nejmenším modelu vertikální vrtačky VTS 02 F značky  SULAK-  žádný problém.

Tohle tvrzení je podepřeno zkouškami uvnitř firmy a také dlouhodobým používání takových vrtaček u více jak tisíce a jednoho sta spokojených sklenářů.

Co má vliv na kvalitu hran a čela vyvrtaného otvoru v tabuli skla?

Nástroj – vrták

– vrták je určen  na ruční vrtání,

– směs diamantových zrn a tmelu musí odpovídat způsobu chlazení a vymývání skelného prášku na vrtačce,

– materiál korunky vrtáku není příliš měkký, aby nedocházelo k zarolování, případně jiné deformaci stěny korunky,

– vrtáky pro zhotovení kvalitního otvoru jsou  stejného průměru s velmi malou odchylkou. Větší házivost nebo odchylku válcovitosti vrtáku zjistíte podle zvýšených vibrací motoru dříve, než začnete vrtat,

– vrták bude oživen kamenem vždy, když nedochází k pravidelnému úběru skla,

Velmi nevhodné jsou pro ruční vrtání vrtáky určené pro CNC stroje, případně vrtáky s fazetkou na čele korunky,

Vrtačka

– nastavení řezné rychlosti a množství chladící vody se provádí podle doporučení výrobce nástroje,

– parametry vody jako je teplota, tvrdost a množství skelného prachu mají výrazný vliv na kvalitu odbrušování skla,

– dorazy jsou nastaveny  pro přední a zadní vrták asi na střed  tloušťky skla s překryvem maximálně do 0,2 mm,

Obsluha

– pro vrtání se použije přiměřená sílu tak, aby nedocházelo k přehřívání a/nebo deformaci vrtáku,

– během vrtání není potřeba odlehčovat, tlak na vrták se sníží těsně před dokončením otvoru.

A jaké jsou Vaše zkušenosti s vrtáním velkých otvorů?